מבנה | רחוב הכרמל | תל אביב.


מכרז סגור
מכרז סגור

פרטי הנכס: מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס מקרקעין. ומבנה ברח' הכרמל 25 (שוק הכרמל) בתל אביב. תאריך אחרון להגשה: 14/05/2020 *אפילו שהמכרז סגור ניתן להוריד את המידע וליצור קשר עם הכונס שמינו לנכס על מנת לבדוק את מצב הכינוס והאם יהיה סיבוב קבלת הצעות שני.


6.5 10


קרא עוד


פרטי הנכס:  מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס מקרקעין. ומבנה ברח' הכרמל 25 (שוק הכרמל) בתל אביב.


תאריך אחרון להגשה: 

14/05/2020לחצו כאן לראות את מיקום הבית בגוגל 

הוסיפו להורדה גם את הנכסים שדומים


מחיר חבילה: 0
 6.5 במקום 10
 6.5 במקום 10
 6.5 במקום 10
 6.5 במקום 10